Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu və iştirakı

Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu və iştirakı Orxan Ağayev, Müəssisələrin statistikası, UNEC   Giriş Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa başlamışdır. Bu siyasətin başlıca istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil…

Rusiyanın Avropa Ölkələri və Türkiyə ərazisində Azərbaycanın “Cənubi Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələri.

Rusiyanın Avropa Ölkələri və Türkiyə ərazisində Azərbaycanın  “Cənubi Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələri.                               İradə Məsimova, Sahə iqtisadiyyatı, Qərbi Kaspi Universiteti   Avropa uzun illər boyunca enerji ehtiyacları üçün Rusiyadan təbii qaz idxalına…

“Nord Stream – 2” (“Şimal Axını – 2”) qaz kəməri layihəsinin perspektivləri ilə bağlı Avropa ölkələrinin siyasi və iqtisadi dairələrində formalaşan mövqe.

“Nord Stream – 2” (“Şimal Axını – 2”) qaz kəməri layihəsinin perspektivləri ilə bağlı Avropa ölkələrinin siyasi və iqtisadi dairələrində formalaşan mövqe. Həmid Əhmədli, İqtisadiyyat və İdarəetmə, Qafqaz Universiteti Giriş Bu gün hər bir cəmiyyətin həm iqtisadiyyatının həm də sənayesinin davamlı inkişafı üçün enerji əvəz edilməz bir resurdur. Böyük bir regionu əhatə edən Avropa İttifaqı…

Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr

Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr ELNUR NƏCİYEV, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Diaspor şöbəsinin elmi işçisi  “Şahdəniz Mərhələ-2” layihəsi çərçivəsində 3500 km məsafə qət edərək Xəzər dənizindən Avropaya qaz nəqlini nəzərdə tutan layihələr – mövcud Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG),…

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri Aygün Məmmədova, İnzibati idarəetmə, AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası   Giriş: Müasir dövrdə dünya iqtisadi sistemində “sanksiya” sözünü daha çox işlədilən terminlər sırasına daxil etsək heç də yanılmarıq. Müharibələrin, münaqişələrin, siyasi toqquşmaların hökm sürdüyü dövrdə sanksiyalar bir növ silah rolunu oynayır.  Sanksiyalar hər hansı bir…

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri Anar Xəlilzadə, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq arenada ən yaxından izlənilən və bir çox geosiyasi regiona təsir edən ən vacib mə- sələlərdən biri 2014-ci ildən bu vaxta qədər davam etməkdə olan Ukrayna krizisidir. Krizisin əsas tərəf müqavilləri Rusiya, Ukrayna, ABŞ və Avropa İttifaqıdır.…

Aİ prioritetlərinin Avropa qaz bazarındakı Rusiya asılılığından Türkiyə asılılığına dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür?

Aİ prioritetlərinin Avropa qaz bazarındakı Rusiya asılılığından Türkiyə asılılığına dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür? Aqşın Əliyev, İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, BDU Xülasə Müasir dövrdə Aİ-nin qarşısında duran başlıca problem region üzərində Rusiya qazından asılılığı azaltmaq və üzv ölkələrdə yarana biləcək siyasi və iqtisadi təhdidləri minumuma endirməkdən ibarətdir. Bu baxımdan Aİ hal-hazırda qaz bazarında Rusiyanın mövcud dominantlığını…

TANAP və onun beynəlxalq arenada əhəmiyyəti

Müəllif: Tural Şirin   Xülasə/Giriş: Demək olar, artıq iki yüz ildir ki, Azərbaycan fəal şəkildə neft və qaz sənayesi ilə məşğuldur və “qara qızılın” vətəni hesab olunur. 2016-cı ilin statistik məlumatlarına əsasən Azərbaycan bir günə 800,000 barel, bir ilə təxminən otuz milyard kubmetr təbii qaz istehsal edir ki, bu da Cənubi Qafqazın cəmi 10 milyon…