* işarəsi ilə nişanlanan bütün yerlər mütləq doldurulmalıdır.