Rəqəmsal qitə

Rəqəmsal qitə Böhranlar təzə nəyinsə meydana çıxmağına imkan verir. Eyni hal indi də baş verir. Amerikanın qiymətli kağızlar bazarının, subordinar ipoteka istiqrazlarının 2007-ci ildə iflası milli sərhədləri tez bir zamanda ötüb bütün dünyanı heyrətləndirdi. 2008-ci ildə başlayan dünya maliyyə böhranının başa çatması gözlənilmir. Lakin, vaxtaşırı olaraq, böhranlar təzə nəyinsə meydana çıxmasına imkan verir. Eyni hal…

ИФ UNEC организовал научный семинар с участием известного российского эксперта.

6 октября в аудитории UNEC состоялся научный семинар под названием «Электронные деньги: современное состояние и перспективы развития» с участием известного российского эксперта по теме цифровой экономики и электронных финансов Руслана Макарова. Президент Международного фонда «Человечество», доктор юридических наук Руслан Макаров разработал тему монетизации культурных ценностей при совмещении с современными тенденциями в цифровой экономике и электронных…