«HÖVSAN FRESH» LOGİSTİKA KOMPLEKSİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

«HÖVSAN FRESH» LOGİSTİKA KOMPLEKSİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ layihəsi çərçivəsində görülən işlər İlkin mərhələdə kompleksinin ərazisinin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi aparılmış və müəyyən edilmişdir ki, yol-nəqliyyat infrastrukturu baxımından logistika kompleksi əlverişli mövqedə yerləşir. Daha sonra statistik məlumatlar əsasında Bakı şəhəri və Suraxanı rayonunun demoqrafik göstəricilər (əhalinin sayı, sıxlıq) təhlil olunmuşdur. İkinci mərhələdə kompleksin yaradılmasının əsas məqsədi və…

Demoqrafik inkişafın rolu və onun sosial-iqtisadi inkişafa təsiri dərəcəsi sosial elm nümayəndələri və iqtisadçılar səviyyəsində illərlə müzakirə edilir.

Ümumilikdə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, fərqli yanaşmalara baxmayaraq, hər bir nöqteyi-nəzər tərəfdarları daha çox əhalinin artım tempi və yaş strukturunun rolunun müzakirəsinə diqqət yetirirlər. Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının demoqrafik inkişaf dinamikasının, onun komponentləri və xüsusiyyətlərinin kompleks tədqiqatına həsr olunur. Məqalə əhalinin artım templəri və yaş-cins strukturunda baş verən dəyişikliklərin ölkədəki iqtisadi və sosial inkişafa…

Transxəzər Qaz Kəməri layihəsinin perspektivləri

Transxəzər Qaz Kəməri layihəsinin perspektivləri UNEC Tədqiqat Fondu Həmid Əhmədli Tədqiqatçı Giriş Sovet İttifaqının dağılması ilə Qərbin Xəzərin enerji resurslarına marağı ciddi dərəcədə artmağa başlamışdı. Xəzər regionunun enerji daşıyıcılarının Rusiyadan yan keçməklə dünya bazarlarına çıxarılması ilə bağlı müzakirələr 1990-cı illərdən etibarən aparılmağa başlasa da, bugünədək yalnız Azərbaycanın neft və qaz ixrac boru kəmərləri vasitəsi ilə…

“Maarifçilik” Könüllülük Akademiyası layihəsini həyata keçirir.

“Maarifçilik” Könüllülük Akademiyası layihəsini həyata keçirir. UNEC Tədqiqat Fondunun və Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin birgə təşkilatşılığı ilə gənclər arasında maarifçilik ideyalarını təbliğ etmək və gənclərin aydın təfəkkürdə formalaşdırılmasına hesablanan “Maarifçilik” Könüllülük Akademiyası layihəsini həyata keçirir. Layihə iyulun 26-dək davam edəcək. Layihə çərçivəsində iyulun 22-də Şamaxıda Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində reallaşan tədbirdə 70 gənc iştirak edib.…

Gələcək üçün məsuliyyətli vətəndaş olmaq

Gələcək üçün məsuliyyətli vətəndaş olmaq 18-19 aprel tarixlərində UNEC Tədqiqat Fondu və Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Gələcək üçün məsuliyyətli vətəndaş olmaq” çağırışı ilə müxtəlif ictimai və sosial mövzuları əhatə edən təlimlər həyata keçirilmişdir. Təlimlərin keçirilməsində məqsəd ölkə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən islahatlara ictimai dəstək vermək, vətəndaş öhdəliyi və…

Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Azərbaycanın regiondakı maraqları üçün nə dərəcədə arzuolunan və faydalıdır?

Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Azərbaycanın regiondakı maraqları üçün nə dərəcədə arzuolunan və faydalıdır?  Tural Şirin 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra, Azərbaycan ölkənin neft və qaz sektorunu inkişaf etdirmək üçün bütün gücünü səfərbər etdi.  Dövlət orqanlarının düzgün şəkildə qərar qəbul etməsi nəticəsində son iki onillikdə ölkəyə milyardlarla birbaşa xarici investisiya cəlb olundu.  Nəticədə, Azərbaycan qonşu…

Xarici təsirlərə baxmayaraq, Azərbaycan və İsrail arasında münasibətlər necə inkişaf edib?

Xarici təsirlərə baxmayaraq, Azərbaycan və İsrail arasında münasibətlər necə inkişaf edib?           Şirin  Tural  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Siyasi Nəzəriyyə” fakültəsinin dissertantıdır. Giriş: ABŞ prezidenti Donald Tramp, 2017-ci ilin dekabrında Qüdsü İsrail dövlətinin paytaxtı kimi tanıdıqdan və bu ilin may ayında, Qüdsdə yeni səfirlik açdıqdan sonra, dünyanın diqqəti…

Iranian gas export potential to Europe after JCPOA and existing directions of Turkmenistan energy resources transportation and supply diversification.

İranın JCPOA-dan sonra Avropaya qaz ixracı potensialı və Türkmənistanın enerji resurslarının nəqli və tədarükünün diversifikasiyasının mövcud istiqamətləri   Leyla Nağıyeva Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyiyat fakültəsinin doktorantı Xülasə Bu məqalə dünyada rəqabət şəraitində və avro-enerji seqmentlərində əsas tendensiyaların açıqlanmasına həsr olunub. Elmi iş Aİ-nin Aİ ölkələrinə neft və qaz tədarükünün şaxələndirilməsi ilə bağlı…

DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINA TƏSİR İMKANLARI.

DÜNYA BANKININ  AZƏRBAYCANDA   KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINA TƏSİR İMKANLARI.   Zeynallı  Latif  Vidadi  Doktorant,  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti GİRİŞ   Dünya Maliyyə İnstitutları inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi və sosial inkişaf fəaliyyətləri üçün maliyyə dəstəyi, peşəkar məsləhətlər verən, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq və sabitliyin inkişaf etdirilməsinə yardım edən təşkilatlardır. Dünya Maliyyə İnstitutlarının  fəaliyyətinin prioritet hissəsi,…