Aİ prioritetlərinin Avropa qaz bazarındakı Rusiya asılılığından Türkiyə asılılığına dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür?

Aİ prioritetlərinin Avropa qaz bazarındakı Rusiya asılılığından Türkiyə asılılığına dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür? Aqşın Əliyev, İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, BDU Xülasə Müasir dövrdə Aİ-nin qarşısında duran başlıca problem region üzərində Rusiya qazından asılılığı azaltmaq və üzv ölkələrdə yarana biləcək siyasi və iqtisadi təhdidləri minumuma endirməkdən ibarətdir. Bu baxımdan Aİ hal-hazırda qaz bazarında Rusiyanın mövcud dominantlığını…