Müasir diplomatiyada media təsir aləti kimi (Azərbaycan-İran münasibətləri nümunəsində)

Müasir diplomatiyada media təsir aləti kimi (Azərbaycan-İran münasibətləri nümunəsində) Elnur Nəciyev Giriş Bugün bu mövzunun öyrənilməsi böyük aktuallıq kəsb edir, çünki medianın rolu və təsiri dayanmadan artmaqdadır. XX əsrin əvvəllərində dünyanın altıncı qüdrətli dövləti və ya dördüncü hakimiyyət ünvanını (qanunverici, icraedici və məhkəmə) daşıyan medianın bu qüdrətindən XXI əsrin əvvəllərində də nəsə əksilməyib. Siyasi və…

Optimizing the utilization of non oil resources in the caspian sea:combination of blue economy and green technologies for sustainable development

Optimizing the utilization of non oil resources in the caspian sea:combination of blue economy and green technologies for sustainable development Simran Hajaliyev   Problem of Statement Azerbaijan faces a number of problems related to its high dependence on oil reserves and limited diversification. An oil-dependent economy is vulnerable to fluctuations in global oil prices, making…

Enerji və nəqliyyat sahələrində Azərbaycanın türkdilli dövlətlərlə münasibətlərinin geosiyasi aspektləri

Enerji və nəqliyyat sahələrində Azərbaycanın türkdilli dövlətlərlə münasibətlərinin geosiyasi aspektləri Əhməd Məmmədli Qloballaşma tendensiyalarının geniş vüsət aldığı zamanda, dövrün tələblərinə və inkişaf dinamikasına uyğun olaraq Azərbaycan bir çox dövlətlərlə, o cümlədən, türkdilli dövlətlərlə çoxsahəli tərəqqi və inkişafı hədəfləyən fəal təmaslar qurur. Xalqlar arasında olan müxtəlif  dəyərlərin ortaqlığı dövlətlərarası əməkdaşlıq perspektivlərinə və onların inkişafına müsbət təsir…

Türkiyə Cənubi Qafqaz oxunda: Ankara “atəş nöqtələrini” balanslaşdırır

Türkiyə Cənubi Qafqaz oxunda: Ankara “atəş nöqtələrini” balanslaşdırır – TƏHLİL Aqşin Kərimov Azərbaycan 44 günlük müharibə ilə Ermənistanı məğlubiyyətə düçar etdikdən sonra Cənubi Qafqazın geosiyasi mənzərəsində fərqli prioritetlər meydana çıxdı. Yeni regional reallıqlar fonundakı aspektlər geostrateji tablo ilə bağlı: – Perspektivləri müəyyənləşdirir, – Bunun digər bölgələrə təsir dairəsini ölçür, qarşılıqlı əlaqə ilə proseslər bir-birilə zəncirvari…

Медиа и СМИ как инструмент влияния в современной дипломатии

Медиа и СМИ как инструмент влияния в современной дипломатии Фидан Гусейнова Если проанализировать деятельность средств массовой информации в освещении вопросов межгосударственных связей, международной политики и гражданской дипломатии, то следует отметить все возрастающую роль социальных медиа и СМИ в качестве инструмента внешней политики. При этом активизация пресс-служб внешнеполитических ведомств и использования ими новых медийных технологий также…

Mədəni turizm Azərbaycanın “yumşaq güc” aləti kimi: potensial; problemlər; proqnoz

Mədəni turizm Azərbaycanın “yumşaq güc” aləti kimi: potensial; problemlər; proqnoz Afaq Zeynallı GİRİŞ Mədəni turizm dünyanın hər hansı bir nöqtəsində olan turistin üz tutduğu ölkənin mədəniyyətini prioritet hesab edərək səyahət etməsi ilə xarakterizə olunan turizm növlərindən biridir. Kökündə mədəni irsin dayandığı və günü-gündən daha da yayılan  mədəni turizm həm  “yumşaq güc” ün ən effektiv alətlərindən…

Энергетические ресурсы Каспийского бассейна и геополитические интересы региональных акторов

Энергетические ресурсы Каспийского бассейна и геополитические интересы региональных акторов Pərvanə Mustafayeva История международных отношений доказала, что государства, располагающие энергетическими ресурсами, всегда притягивали к себе глобальных акторов. В Каспийском регионе находятся пять государств с крупными месторождениями нефти и газа и возможностями обеспечить транзит углеводородов. Одна из проблем состоит в том, что российско-украинский конфликт позволил еще больше выделить значимость Каспийского региона,…

Cənubi Qafqazda münaqişələr və böyük dövlətlərin maraqlarının səbəbləri

Cənubi Qafqazda münaqişələr və böyük dövlətlərin maraqlarının səbəbləri Əliyeva Səbinə Giriş   Bu məqalədə Cənubi Qafqazda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya-Gürcüstan münaqişələrindən, onların tarixi köklərindən, səbəb və nəticələrindən bəhs edilir. İlk növbədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqda. “1994-cü ilin mayında Bakı, İrəvan və Qarabağdakı separatçılar arasında üçtərəfli saziş imzalandıqdan sonra tərəflər bir-birinin mövqelərini tez-tez pozurdular”. Tarix…

Enerji və nəqliyyat sahələrində Azərbaycanın türkdilli dövlətlərlə münasibətlərinin geosiyasi aspektləri

Enerji və nəqliyyat sahələrində Azərbaycanın türkdilli dövlətlərlə münasibətlərinin geosiyasi aspektləri İbrahim Niftiyev Giriş   İkinci Qarabağ müharibəsi, KOVİD-19 və Rusiya və Ukrayna arasındakı yeni müharibənin alovlanmasından sonra Azərbaycanın türkdilli dövlətlərlə olan əlaqələrində yeni, daha intensiv strateji tərəfdaşlıq inkişaf etməkdədir. Bu əməkdaşlığın qayəsində geosiyasi trendlərdən qidalanan enerji və nəqliyyat layihələri dayanır və Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)…

Beynəlxalq arenada Azərbaycanın “yumşaq güc” (soft power) potensialı

Beynəlxalq arenada Azərbaycanın “yumşaq güc” (soft power) potensialı Novruzəli Yusubzadə*  Xülasə Yumşaq Güc anlayışını Beynəlxalq münasibətlər sahəsinə gətirən Cozef Nay (Joseph Nye) bu gücün sərt güclə birlikdə istifadə edilərək ağıllı güc kimi dövlətlər arası münasibətlərdə daha faydalı olacağını irəli sürmüşdür. Hər nə qədər bir-birinə zidd kimi görünsə də, dolayısıyla hər iki güc ünsürü bir tandemə…