Minatəmizləmə fəaliyyəti üzrə humanitar konfrans tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə və DİM-lərin həyata keçirilməsinə töhfə verməyə köklənmişdir

Minatəmizləmə fəaliyyəti üzrə humanitar konfrans tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə və DİM-lərin həyata keçirilməsinə töhfə verməyə köklənmişdir Bakı, Azərbaycan, 01 Aprel 2022 – Azərbaycan Respublikası Hökuməti, Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (BMTİP) tərəfindən 31 mart — 1 aprel tarixlərində humanitar minatəmizləmə fəaliyyəti və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans…

Hindistan kənd təsərrüfatında yaşanan dəyişikliklər və qlobal buğda tədarükünə təsirləri

Hindistanın kənd təsərrüfatında yaşanan dəyişikliklər və qlobal buğda tədarükünə mümkün təsirləri UNEC Tədqiqat Fondu Kənd təsərrüfatı sahəsində əsas əmtəə məhsullarının (commodity goods) istehsalı, o cümlədən qlobal bazarlara ixracında Hindistan önəmli ölkələrdən biri olaraq qalmaqdadır. İllərlə Hindistan hökuməti tərəfindən kənd təsərrüfatı sektoruna dəstək məqsədi ilə geniş sahəni əhatə edən tədbirlər həyata keçirilsə də, son iki onillikdə…

Azərbaycan – Türkmənistan əlaqələrinin Türk Şurasının inteqrasiya prosesində rolu

 Elmar Yusifli Sovet İttifaqının dağılmasından sonra iki ölkə arasında münasibətlərdə bəzi məsələlər ətrafında fikir ayrılığı hökm sürsə də, Azərbaycan – Türkmənistan münasibətləri son 5 ildə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib [1]. Karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan Xəzərətrafı bu ölkə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin əsas spektrini nəqliyyat-tranzit, logistika və enerji resurslarının daşınması sahələri təşkil edir. Belə ki,…

Ermənistan mədən sənayesinin region çaylarını çirkləndirməsi

Ermənistan mədən sənayesinin region çaylarını çirkləndirməsi UNEC Tədqiqat Fondu Həmid Əhmədli Tədqiqatçı 2000-ci ildən etibarən dünya bazarında mis, qızıl və digər qiymətli metallara tələbatın artması Ermənistan Respublikasında mədən sənayesinin inkişafına zəmin yaratdı. Nəticədə, mədən sənayesinə yatırılan investisiyanın həcmi artsa da, bu proses ekoloji vəziyyətin sürətli şəkildə məhvi ilə müşayiət olunur. Mədən sənayesində davam edən fəaliyyət…

Transxəzər Qaz Kəməri layihəsinin perspektivləri

Transxəzər Qaz Kəməri layihəsinin perspektivləri UNEC Tədqiqat Fondu Həmid Əhmədli Tədqiqatçı Giriş Sovet İttifaqının dağılması ilə Qərbin Xəzərin enerji resurslarına marağı ciddi dərəcədə artmağa başlamışdı. Xəzər regionunun enerji daşıyıcılarının Rusiyadan yan keçməklə dünya bazarlarına çıxarılması ilə bağlı müzakirələr 1990-cı illərdən etibarən aparılmağa başlasa da, bugünədək yalnız Azərbaycanın neft və qaz ixrac boru kəmərləri vasitəsi ilə…

Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Azərbaycanın regiondakı maraqları üçün nə dərəcədə arzuolunan və faydalıdır?

Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Azərbaycanın regiondakı maraqları üçün nə dərəcədə arzuolunan və faydalıdır?  Tural Şirin 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra, Azərbaycan ölkənin neft və qaz sektorunu inkişaf etdirmək üçün bütün gücünü səfərbər etdi.  Dövlət orqanlarının düzgün şəkildə qərar qəbul etməsi nəticəsində son iki onillikdə ölkəyə milyardlarla birbaşa xarici investisiya cəlb olundu.  Nəticədə, Azərbaycan qonşu…

Xarici təsirlərə baxmayaraq, Azərbaycan və İsrail arasında münasibətlər necə inkişaf edib?

Xarici təsirlərə baxmayaraq, Azərbaycan və İsrail arasında münasibətlər necə inkişaf edib?           Şirin  Tural  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Siyasi Nəzəriyyə” fakültəsinin dissertantıdır. Giriş: ABŞ prezidenti Donald Tramp, 2017-ci ilin dekabrında Qüdsü İsrail dövlətinin paytaxtı kimi tanıdıqdan və bu ilin may ayında, Qüdsdə yeni səfirlik açdıqdan sonra, dünyanın diqqəti…

Iranian gas export potential to Europe after JCPOA and existing directions of Turkmenistan energy resources transportation and supply diversification.

İranın JCPOA-dan sonra Avropaya qaz ixracı potensialı və Türkmənistanın enerji resurslarının nəqli və tədarükünün diversifikasiyasının mövcud istiqamətləri   Leyla Nağıyeva Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyiyat fakültəsinin doktorantı Xülasə Bu məqalə dünyada rəqabət şəraitində və avro-enerji seqmentlərində əsas tendensiyaların açıqlanmasına həsr olunub. Elmi iş Aİ-nin Aİ ölkələrinə neft və qaz tədarükünün şaxələndirilməsi ilə bağlı…

DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINA TƏSİR İMKANLARI.

DÜNYA BANKININ  AZƏRBAYCANDA   KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINA TƏSİR İMKANLARI.   Zeynallı  Latif  Vidadi  Doktorant,  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti GİRİŞ   Dünya Maliyyə İnstitutları inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi və sosial inkişaf fəaliyyətləri üçün maliyyə dəstəyi, peşəkar məsləhətlər verən, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq və sabitliyin inkişaf etdirilməsinə yardım edən təşkilatlardır. Dünya Maliyyə İnstitutlarının  fəaliyyətinin prioritet hissəsi,…