Türkmənistan və İranın mövcud və real enerji potensialı

Türkmənistan və İranın mövcud və real enerji potensialı Xəyalə Qədimova, Dövlət və İctimai Münasibətlər fakültəsi, ADA Universiteti   GİRİŞ Günümüzdə, beynəlxalq iqtisadiyyat miqyasında müsbət təsir göstərərək iqtisadi tərəqqiyə gətirib çıxara biləcək enerji resursları ilə zəngin bir çox ölkə var. Bu cür imkanlara baxmayaraq, bir sıra ölkələr bu sahədə öz potensiallarını həyata keçirə bilmirlər. Türkmənistan və…

RUSİYA ƏTRAFINDA SANKSİYALAR REJİMİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ TENDENSİYASININ POST-SOVET ÖLKƏLƏRİNƏ TƏSİRLƏRİ

RUSİYA ƏTRAFINDA SANKSİYALAR REJİMİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ TENDENSİYASININ POST-SOVET ÖLKƏLƏRİNƏ TƏSİRLƏRİ   Tural Turan, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat, Tarix – Amerikaşünaslıq, BDU Xülasə Məqalədə Rusiya Federasiyasında başlanan tənəzzüldən bu ölkəyə olan miqrasiya axının həcmi və strukturuna necə dəyişdiyini, böhranın Rusiyadan digər MDB ölkələrinə edilən pul köçürmələrinə necə təsir etdiyini, sanksiyaların tətbiqi nəticəsində Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət…

Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr.

Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr. Pərvin Əliyeva, İqtisadiyyat və idarəetmə, Moskva Dövlət Universiteti   Azərbaycan böyük təbii qaz  ehtiyatlarına malik olaraq, digər ölkələr kimi Aİ-nin qaz bazarına çıxış imkanları axtarır. Bu məqsədlə  Azərbaycanın ən mühüm enerji layihələrindən biri olan Cənub…

Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu və iştirakı

Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu və iştirakı Orxan Ağayev, Müəssisələrin statistikası, UNEC   Giriş Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa başlamışdır. Bu siyasətin başlıca istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil…

Rusiyanın Avropa Ölkələri və Türkiyə ərazisində Azərbaycanın “Cənubi Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələri.

Rusiyanın Avropa Ölkələri və Türkiyə ərazisində Azərbaycanın  “Cənubi Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələri.                               İradə Məsimova, Sahə iqtisadiyyatı, Qərbi Kaspi Universiteti   Avropa uzun illər boyunca enerji ehtiyacları üçün Rusiyadan təbii qaz idxalına…

“Nord Stream – 2” (“Şimal Axını – 2”) qaz kəməri layihəsinin perspektivləri ilə bağlı Avropa ölkələrinin siyasi və iqtisadi dairələrində formalaşan mövqe.

“Nord Stream – 2” (“Şimal Axını – 2”) qaz kəməri layihəsinin perspektivləri ilə bağlı Avropa ölkələrinin siyasi və iqtisadi dairələrində formalaşan mövqe. Həmid Əhmədli, İqtisadiyyat və İdarəetmə, Qafqaz Universiteti Giriş Bu gün hər bir cəmiyyətin həm iqtisadiyyatının həm də sənayesinin davamlı inkişafı üçün enerji əvəz edilməz bir resurdur. Böyük bir regionu əhatə edən Avropa İttifaqı…

Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr

Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr ELNUR NƏCİYEV, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Diaspor şöbəsinin elmi işçisi  “Şahdəniz Mərhələ-2” layihəsi çərçivəsində 3500 km məsafə qət edərək Xəzər dənizindən Avropaya qaz nəqlini nəzərdə tutan layihələr – mövcud Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG),…

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri Aygün Məmmədova, İnzibati idarəetmə, AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası   Giriş: Müasir dövrdə dünya iqtisadi sistemində “sanksiya” sözünü daha çox işlədilən terminlər sırasına daxil etsək heç də yanılmarıq. Müharibələrin, münaqişələrin, siyasi toqquşmaların hökm sürdüyü dövrdə sanksiyalar bir növ silah rolunu oynayır.  Sanksiyalar hər hansı bir…

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri Anar Xəlilzadə, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq arenada ən yaxından izlənilən və bir çox geosiyasi regiona təsir edən ən vacib mə- sələlərdən biri 2014-ci ildən bu vaxta qədər davam etməkdə olan Ukrayna krizisidir. Krizisin əsas tərəf müqavilləri Rusiya, Ukrayna, ABŞ və Avropa İttifaqıdır.…