Ermənistan mədən sənayesinin region çaylarını çirkləndirməsi

Ermənistan mədən sənayesinin region çaylarını çirkləndirməsi UNEC Tədqiqat Fondu Həmid Əhmədli Tədqiqatçı 2000-ci ildən etibarən dünya bazarında mis, qızıl və digər qiymətli metallara tələbatın artması Ermənistan Respublikasında mədən sənayesinin inkişafına zəmin yaratdı. Nəticədə, mədən sənayesinə yatırılan investisiyanın həcmi artsa da, bu proses ekoloji vəziyyətin sürətli şəkildə məhvi ilə müşayiət olunur. Mədən sənayesində davam edən fəaliyyət…