Hindistan kənd təsərrüfatında yaşanan dəyişikliklər və qlobal buğda tədarükünə təsirləri

Hindistanın kənd təsərrüfatında yaşanan dəyişikliklər və qlobal buğda tədarükünə mümkün təsirləri UNEC Tədqiqat Fondu Kənd təsərrüfatı sahəsində əsas əmtəə məhsullarının (commodity goods) istehsalı, o cümlədən qlobal bazarlara ixracında Hindistan önəmli ölkələrdən biri olaraq qalmaqdadır. İllərlə Hindistan hökuməti tərəfindən kənd təsərrüfatı sektoruna dəstək məqsədi ilə geniş sahəni əhatə edən tədbirlər həyata keçirilsə də, son iki onillikdə…