Hindistan kənd təsərrüfatında yaşanan dəyişikliklər və qlobal buğda tədarükünə təsirləri

Hindistanın kənd təsərrüfatında yaşanan dəyişikliklər və qlobal buğda tədarükünə mümkün təsirləri UNEC Tədqiqat Fondu Kənd təsərrüfatı sahəsində əsas əmtəə məhsullarının (commodity goods) istehsalı, o cümlədən qlobal bazarlara ixracında Hindistan önəmli ölkələrdən biri olaraq qalmaqdadır. İllərlə Hindistan hökuməti tərəfindən kənd təsərrüfatı sektoruna dəstək məqsədi ilə geniş sahəni əhatə edən tədbirlər həyata keçirilsə də, son iki onillikdə…

Azərbaycan – Türkmənistan əlaqələrinin Türk Şurasının inteqrasiya prosesində rolu

 Elmar Yusifli Sovet İttifaqının dağılmasından sonra iki ölkə arasında münasibətlərdə bəzi məsələlər ətrafında fikir ayrılığı hökm sürsə də, Azərbaycan – Türkmənistan münasibətləri son 5 ildə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib [1]. Karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan Xəzərətrafı bu ölkə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin əsas spektrini nəqliyyat-tranzit, logistika və enerji resurslarının daşınması sahələri təşkil edir. Belə ki,…

Ermənistan mədən sənayesinin region çaylarını çirkləndirməsi

Ermənistan mədən sənayesinin region çaylarını çirkləndirməsi UNEC Tədqiqat Fondu Həmid Əhmədli Tədqiqatçı 2000-ci ildən etibarən dünya bazarında mis, qızıl və digər qiymətli metallara tələbatın artması Ermənistan Respublikasında mədən sənayesinin inkişafına zəmin yaratdı. Nəticədə, mədən sənayesinə yatırılan investisiyanın həcmi artsa da, bu proses ekoloji vəziyyətin sürətli şəkildə məhvi ilə müşayiət olunur. Mədən sənayesində davam edən fəaliyyət…