Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri Aygün Məmmədova, İnzibati idarəetmə, AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası   Giriş: Müasir dövrdə dünya iqtisadi sistemində “sanksiya” sözünü daha çox işlədilən terminlər sırasına daxil etsək heç də yanılmarıq. Müharibələrin, münaqişələrin, siyasi toqquşmaların hökm sürdüyü dövrdə sanksiyalar bir növ silah rolunu oynayır.  Sanksiyalar hər hansı bir…

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri

Rusiya ətrafında sanksiyalar rejiminin gücləndirilməsi tendensiyasının post-sovet ölkələrinə təsirləri Anar Xəlilzadə, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq arenada ən yaxından izlənilən və bir çox geosiyasi regiona təsir edən ən vacib mə- sələlərdən biri 2014-ci ildən bu vaxta qədər davam etməkdə olan Ukrayna krizisidir. Krizisin əsas tərəf müqavilləri Rusiya, Ukrayna, ABŞ və Avropa İttifaqıdır.…

Aİ prioritetlərinin Avropa qaz bazarındakı Rusiya asılılığından Türkiyə asılılığına dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür?

Aİ prioritetlərinin Avropa qaz bazarındakı Rusiya asılılığından Türkiyə asılılığına dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür? Aqşın Əliyev, İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, BDU Xülasə Müasir dövrdə Aİ-nin qarşısında duran başlıca problem region üzərində Rusiya qazından asılılığı azaltmaq və üzv ölkələrdə yarana biləcək siyasi və iqtisadi təhdidləri minumuma endirməkdən ibarətdir. Bu baxımdan Aİ hal-hazırda qaz bazarında Rusiyanın mövcud dominantlığını…

TANAP və onun beynəlxalq arenada əhəmiyyəti

Müəllif: Tural Şirin   Xülasə/Giriş: Demək olar, artıq iki yüz ildir ki, Azərbaycan fəal şəkildə neft və qaz sənayesi ilə məşğuldur və “qara qızılın” vətəni hesab olunur. 2016-cı ilin statistik məlumatlarına əsasən Azərbaycan bir günə 800,000 barel, bir ilə təxminən otuz milyard kubmetr təbii qaz istehsal edir ki, bu da Cənubi Qafqazın cəmi 10 milyon…

Биткоину поставят памятник – финансисты

Биткоину поставят памятник – финансисты БАКУ. КАЗИНФОРМ – Интерес к криптовалюте не снижается, несмотря на реальное падение биткоина. Однако эксперты по-разному оценивают перспективу и необходимость криптовалюты. Об отношении азербайджанских экспертов к цифровым деньгам узнал корреспондент МИА «Казинформ» в Баку. В Азербайджане создана рабочая группа по подготовке проекта закона «О регулировании торговли криптовалютами». Один из членов…

Эксперт-экономист: «Манат должен стать инвестиционным ресурсом»

Эксперт-экономист: «Манат должен стать инвестиционным ресурсом» «Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо сделать манат инвестиционным ресурсом». Об этом сказал Vzglyad.az эксперт-экономист Фархад Амирбеков, комментируя вопрос об экономических ожиданиях на 2018 год. По его словам, принципиальным моментом любой инвестиционной политики является выбор приоритетов. «Необходимо выбрать финансовый ресурс роста. Будет ли он базироваться на ожиданиях прихода иностранных инвесторов и…

Rəqəmsal qitə

Rəqəmsal qitə Böhranlar təzə nəyinsə meydana çıxmağına imkan verir. Eyni hal indi də baş verir. Amerikanın qiymətli kağızlar bazarının, subordinar ipoteka istiqrazlarının 2007-ci ildə iflası milli sərhədləri tez bir zamanda ötüb bütün dünyanı heyrətləndirdi. 2008-ci ildə başlayan dünya maliyyə böhranının başa çatması gözlənilmir. Lakin, vaxtaşırı olaraq, böhranlar təzə nəyinsə meydana çıxmasına imkan verir. Eyni hal…