Xarici təsirlərə baxmayaraq, Azərbaycan və İsrail arasında münasibətlər necə inkişaf edib?

Xarici təsirlərə baxmayaraq, Azərbaycan və İsrail arasında münasibətlər necə inkişaf edib?           Şirin  Tural  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Siyasi Nəzəriyyə” fakültəsinin dissertantıdır. Giriş: ABŞ prezidenti Donald Tramp, 2017-ci ilin dekabrında Qüdsü İsrail dövlətinin paytaxtı kimi tanıdıqdan və bu ilin may ayında, Qüdsdə yeni səfirlik açdıqdan sonra, dünyanın diqqəti…

Iranian gas export potential to Europe after JCPOA and existing directions of Turkmenistan energy resources transportation and supply diversification.

İranın JCPOA-dan sonra Avropaya qaz ixracı potensialı və Türkmənistanın enerji resurslarının nəqli və tədarükünün diversifikasiyasının mövcud istiqamətləri   Leyla Nağıyeva Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyiyat fakültəsinin doktorantı Xülasə Bu məqalə dünyada rəqabət şəraitində və avro-enerji seqmentlərində əsas tendensiyaların açıqlanmasına həsr olunub. Elmi iş Aİ-nin Aİ ölkələrinə neft və qaz tədarükünün şaxələndirilməsi ilə bağlı…

DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINA TƏSİR İMKANLARI.

DÜNYA BANKININ  AZƏRBAYCANDA   KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINA TƏSİR İMKANLARI.   Zeynallı  Latif  Vidadi  Doktorant,  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti GİRİŞ   Dünya Maliyyə İnstitutları inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi və sosial inkişaf fəaliyyətləri üçün maliyyə dəstəyi, peşəkar məsləhətlər verən, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq və sabitliyin inkişaf etdirilməsinə yardım edən təşkilatlardır. Dünya Maliyyə İnstitutlarının  fəaliyyətinin prioritet hissəsi,…

Türkmənistan və İranın mövcud və real enerji potensialı

Türkmənistan və İranın mövcud və real enerji potensialı Xəyalə Qədimova, Dövlət və İctimai Münasibətlər fakültəsi, ADA Universiteti   GİRİŞ Günümüzdə, beynəlxalq iqtisadiyyat miqyasında müsbət təsir göstərərək iqtisadi tərəqqiyə gətirib çıxara biləcək enerji resursları ilə zəngin bir çox ölkə var. Bu cür imkanlara baxmayaraq, bir sıra ölkələr bu sahədə öz potensiallarını həyata keçirə bilmirlər. Türkmənistan və…

RUSİYA ƏTRAFINDA SANKSİYALAR REJİMİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ TENDENSİYASININ POST-SOVET ÖLKƏLƏRİNƏ TƏSİRLƏRİ

RUSİYA ƏTRAFINDA SANKSİYALAR REJİMİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ TENDENSİYASININ POST-SOVET ÖLKƏLƏRİNƏ TƏSİRLƏRİ   Tural Turan, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat, Tarix – Amerikaşünaslıq, BDU Xülasə Məqalədə Rusiya Federasiyasında başlanan tənəzzüldən bu ölkəyə olan miqrasiya axının həcmi və strukturuna necə dəyişdiyini, böhranın Rusiyadan digər MDB ölkələrinə edilən pul köçürmələrinə necə təsir etdiyini, sanksiyaların tətbiqi nəticəsində Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət…

Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr.

Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr. Pərvin Əliyeva, İqtisadiyyat və idarəetmə, Moskva Dövlət Universiteti   Azərbaycan böyük təbii qaz  ehtiyatlarına malik olaraq, digər ölkələr kimi Aİ-nin qaz bazarına çıxış imkanları axtarır. Bu məqsədlə  Azərbaycanın ən mühüm enerji layihələrindən biri olan Cənub…

Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu və iştirakı

Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu və iştirakı Orxan Ağayev, Müəssisələrin statistikası, UNEC   Giriş Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa başlamışdır. Bu siyasətin başlıca istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil…

Rusiyanın Avropa Ölkələri və Türkiyə ərazisində Azərbaycanın “Cənubi Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələri.

Rusiyanın Avropa Ölkələri və Türkiyə ərazisində Azərbaycanın  “Cənubi Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələri.                               İradə Məsimova, Sahə iqtisadiyyatı, Qərbi Kaspi Universiteti   Avropa uzun illər boyunca enerji ehtiyacları üçün Rusiyadan təbii qaz idxalına…

“Nord Stream – 2” (“Şimal Axını – 2”) qaz kəməri layihəsinin perspektivləri ilə bağlı Avropa ölkələrinin siyasi və iqtisadi dairələrində formalaşan mövqe.

“Nord Stream – 2” (“Şimal Axını – 2”) qaz kəməri layihəsinin perspektivləri ilə bağlı Avropa ölkələrinin siyasi və iqtisadi dairələrində formalaşan mövqe. Həmid Əhmədli, İqtisadiyyat və İdarəetmə, Qafqaz Universiteti Giriş Bu gün hər bir cəmiyyətin həm iqtisadiyyatının həm də sənayesinin davamlı inkişafı üçün enerji əvəz edilməz bir resurdur. Böyük bir regionu əhatə edən Avropa İttifaqı…

Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr

Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr ELNUR NƏCİYEV, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Diaspor şöbəsinin elmi işçisi  “Şahdəniz Mərhələ-2” layihəsi çərçivəsində 3500 km məsafə qət edərək Xəzər dənizindən Avropaya qaz nəqlini nəzərdə tutan layihələr – mövcud Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG),…