UNECTF organized a scientific seminar with well-known Russian expert.

On October 6, a scientific seminar entitled “Electronic Money: Current Status and Prospects for Development” was held in the UNEC audience with the participation of Ruslan Makarov, a well-known Russian expert on the digital economy and electronic finance. President of the International Fund “Humanity”, doctor of juridical science Ruslan Makarov developed the theme of monetization…

President of the UNEC took part in the forum in Stavropol.

President of the Research Foundation Farhad Amirbekov, took part in the VIII-th Russian-Azerbaijani interregional forum “Investments, Innovations, Tourism”, which was held on 28th September in Stavropol. The agenda of the forum included issues on cooperation in the industrial and humanitarian spheres, development of tourism, healthcare innovations, business relations exchange, and were signed bilateral cooperation documents.…

Rəqəmsal qitə

Rəqəmsal qitə Böhranlar təzə nəyinsə meydana çıxmağına imkan verir. Eyni hal indi də baş verir. Amerikanın qiymətli kağızlar bazarının, subordinar ipoteka istiqrazlarının 2007-ci ildə iflası milli sərhədləri tez bir zamanda ötüb bütün dünyanı heyrətləndirdi. 2008-ci ildə başlayan dünya maliyyə böhranının başa çatması gözlənilmir. Lakin, vaxtaşırı olaraq, böhranlar təzə nəyinsə meydana çıxmasına imkan verir. Eyni hal…